Products Instal·lació de dispositius d’alarma amb comunicació per radiofreqüència a PAME de Ripollet Sistemas & Control Integral Siglo XXI C/ Jaume Balmes,10 08210 Barbera del Vallés Més informació. Instal·lacíó per radiofreqüència. El projecte consistía en la instal·lació de dispositius d’alarma audiovisual comunicats per radiofreqüència (sense fils) distribuïdes per tota la instal·lació de PAME Ripollet. La instal·lació consistía en: 1. Instal·lació de dispositius en punts estratègics del recinte. 2. Comunicació dels dispositius per radiofreqüència (sense costos de materials ni hores d’instal·lació excessives. Sitio WEB en construcción y pruebas. Inscrita al registre mercantil de Girona tom: 2659 Foli 112 Full Nº GI-46292 Inscripció : 1ª