Per a més informació sobre els nostres productes pulsi als enllaços de sota: Dispositiu de comunicació (Passarel·la) Sistemas & Control Integral Siglo XXI C/ Jaume Balmes,10 08210 Barbera del Vallés Manual tècnic de la Passarel·la P-COM 001. Fitxa tècnica Passarel·la de Comunicacions ETH/RS232/RS485 (RFP24PAB). Fitxa tècnica Mòdul Captura de Senyals AC 220V/380V RS485/RF (ACIxFPAW). Fitxa tècnica Mòdul Captura de Senyals de Sensors per a Líquids (SENFPA).   És un mòdul interface per enllaçar dos o més dispositius vía  radiofreqüència. El dispositiu soporta una arquitectura de tipus 1 a n, és a  dir, un master y varis esclaus, fins un total de 32.  Sitio WEB en construcción y pruebas. Inscrita al registre mercantil de Girona tom: 2659 Foli 112 Full Nº GI-46292 Inscripció : 1ª