Products Els sistemas de control i informació que operen en diferents plantes d’una mateixa empresa, integren diferentes tecnologíes de Hardware i Software, desenvolupades alhora per diferents fabricants. Per a més informació: Informació rellevant. Integració de Processos Sistemas & Control Integral Siglo XXI C/ Jaume Balmes,10 08210 Barbera del Vallés Sitio WEB en construcción y pruebas. Inscrita al registre mercantil de Girona tom: 2659 Foli 112 Full Nº GI-46292 Inscripció : 1ª