Products Dins del nostre paquet SYC-GUARD, disposem del programa de control d’accès. Aquest software permet controlar, entre d’altres coses, les entrades y sortides dels individus en recinte qualsevol, la possibilitat de saber quanta gent hi ha en una situació d’evacuació... Control d’Accessos Sistemas & Control Integral Siglo XXI C/ Jaume Balmes,10 08210 Barbera del Vallés Sitio WEB en construcción y pruebas. Inscrita al registre mercantil de Girona tom: 2659 Foli 112 Full Nº GI-46292 Inscripció : 1ª