Products Un dels processos que necessita més supervisió són els encarregats de la climatització d’un lloc. És per això, que la solució d’automatitzar tots aquests processos dins de l’SCADA, beneficia al client fins a un punt d’estalvi en tots els sentits, ja que s’estalvia temps, personal, gràcies al telecontrol que implica. Per a més informació sobre els nostres productes pulsi als enllaços de sota: Automatització de processos de climatització Sistemas & Control Integral Siglo XXI C/ Jaume Balmes,10 08210 Barbera del Vallés Què és el Telecontrol? Vídeo demostració d’automatització de processos de clima. Sitio WEB en construcción y pruebas. Inscrita al registre mercantil de Girona tom: 2659 Foli 112 Full Nº GI-46292 Inscripció : 1ª