Products Reforma de la instal·lació d’il·luminació i climatització a la Biblioteca Municipal de Ripollet Sistemas & Control Integral Siglo XXI C/ Jaume Balmes,10 08210 Barbera del Vallés Més informació detallada: Vídeo demostració de la Biblioteca de Ripollet. Informació més detallada de la instal·lació. El projecte consisitía en un estalvi energètic de la forma més eficaç. Per això, es va actuar de la següent manera: Decidim controlar fluorescent per fluorescent i així permetre un control més eficaç. Canvi de ractància a electròniques. Canvi d’electrònica de la màquina de clima. Instal·lació d’analitzadors de xarxa. Sitio WEB en construcción y pruebas. Inscrita al registre mercantil de Girona tom: 2659 Foli 112 Full Nº GI-46292 Inscripció : 1ª